Açıklama

30. ULUSAL
DERMATOLOJİ KONGRESİ

19 - 23 Ekİm 2022, Lİmak Otel, Kıbrıs

Kayıt & Konaklama

Kayıt & Konaklama Sayfasına Gitmek İçin

Bİldİrİ Gönderİmİ

Bildirinizi Göndermek İçin

Bİlİmsel Program

Bilimsel Programı İndirmek İçin

DAVET MEKTUBU

Değerli Meslektaşlarımız,

Türk Dermatoloji Derneği olarak, bu yıl sizleri 19 - 23 Ekim 2022 tarihleri arasında Kıbrıs Limak Otel’de, Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Deri ve Zührevi Hastalıklar Anabilim Dalı ev sahipliğinde gerçekleştireceğimiz ve bu sene 30’uncusunu düzenleyeceğimiz Ulusal Kongremize davet etmekten büyük mutluluk duyuyoruz.

Ulusal Kongremiz, diğer toplantılarımızın birçok özelliğini bünyesinde toplayarak, meslektaşlarımızın bilgilerini, deneyimlerini, görgülerini paylaştıkları; diğer taraftan sosyal programlar içinde birbirleriyle hasret giderdikleri, yeni meslektaşlarıyla tanışarak kardeşlik kurdukları bir şölen özelliğindedir.

Türk Dermatoloji Derneği’nin bu en önemli ve büyük etkinliğine, Türk Dermatoloji Derneği Yönetim Kurulu adına sizleri davet etmekten büyük bir mutluluk ve onur duyar,

Kongremizde görüşmek dileğiyle sevgi ve saygılarımı sunarım.

Prof. Dr. Ertan YILMAZ
Türk Dermatoloji Derneği Başkanı


Değerli Meslektaşlarımız,

Akdeniz Üniversitesi Dermatoloji Anabilim Dalı olarak ev sahipliğini üstlendiğimiz 30. Ulusal Dermatoloji Kongresi, 19-23 Ekim 2022 tarihleri arasında, Limak Otel Kongre Merkezi, Kıbrıs’ta gerçekleştirilecektir.

30. Ulusal Dermatoloji Kongresi’nin bilimsel açıdan güncel bilgilerin paylaşıldığı, etkin ve verimli bir kongre olmasını amaçlıyoruz. Düzenleme kurulu olarak tüm katılımcıların yararlanacağı ve keyif alacağı bir kongre süreci yaşamalarını diliyoruz. Konusunda yetkin yerli ve yabancı bilim insanlarının konuşmacı olarak yer alacakları bilimsel programda, çok sayıda oturum, panel, olgu tartışması, yuvarlak masa toplantısı, interaktif oturum ile dermatolojinin önemli hastalıkları, tanı ve tedavisinde zorlukların yaşandığı durumlar, sağlık alanında teknolojik gelişmeler ile yenilikler tartışılacaktır. Bunlara ek olarak dermatoloji pratiğinde sık kullanılan ancak tüm meslektaşlarımızın ulaşamadığı ve/veya bilgi eksiği olduğu becerilerin uygulanmasına yönelik kurslar düzenlenecektir. Yazılı, sözel bildiri sunumları ve endüstrinin düzenleyeceği uydu sempozyumları da toplantının bilimsel akışı içinde yer alacaktır. Katılımcıların bilimsel araştırmalarının paylaşılıp tartışılması ile dermatoloji alanındaki bilgi birikimine katkıda bulunmak bu kongrenin temel hedefidir. Bununla birlikte, eğitimlerinin farklı aşamalarındaki Dermatoloji uzmanlık öğrencileri, Dermatoloji uzmanları ve eğitimcileri buluşturarak bilgi ve deneyim paylaşımının sağlanması, mezuniyet öncesi ve sonrası eğitime katkıda bulunulması da amaçlanmaktadır.

Sizlerin değerli katılımları ile zenginleşeceğine inandığımız 30. Ulusal Dermatoloji Kongresi'nde sizleri aramızda görmekten büyük mutluluk duyarız.

Kongre Düzenleme Kurulu adına,

Prof. Dr. Erkan ALPSOY ve Prof. Dr. Soner UZUN
Kongre Eşbaşkanları

 

Kongreye Kalan Süre

Takvime Ekle

00
Gün
00
Saat
00
Dakİka
00
Sanİye

Güncel Duyurular

30. Ulusal Dermatoloji Kongresi 19 - 23 Ekim 2022 tarihlerinde Limak Otel, Kıbrıs'da düzenlenecektir.

Makale Kursu kayıtlarımız başlamıştır.

Kurs kayıtlarımız başlamıştır.

Önemli Tarihler

Erken Kayıt Tarihi: 01.07.2022

Bildiri Son Gönderme Tarihi: 19.08.2022