30. ULUSAL
DERMATOLOJİ KONGRESİ

19 - 23 Ekİm 2022, Lİmak Otel, Kıbrıs

ANA KONULAR

Atopik Dermatit

Akne ve Rozase

Behçet Hastalığı

Büllü Hastalıklar

Dermatoloji Tarihçesi ve Eğitimi

Dermatolojide Sağlık Hukuku

Dermatolojik Tedavide Yenilikler

Dermatoonkoloji

Dermatoskopi

Ekzemalar

Enfeksiyonlar/Enfestasyonlar

Fototerapi

Genital Hastalıklar

Girişimsel Dermatoloji

Hasta-Hekim Toplantıları

Hidradenitis Süpürativa

İlaç Reaksiyonları

Kozmetik Dermatoloji

Mukoza Hastalıkları

Pandemide Dermatoloji

Pediatrik Dermatoloji

Pigmentasyon Bozuklukları

Pruritus

Psikodermatoloji

Psoriasis

Saç ve Tırnak Hastalıkları

Sistemik Hastalıklar ve Deri

Tele-Dermatoloji

Ülserler ve yara iyileşmesi

Ürtiker ve Anjioödem

Vaskülitler ve Bağ Doku Hastalıkları

Venerolojik Hastalıklar

Yapay Zeka

Yaşlanma ve Deri

 

 

Kongreye Kalan Süre

00
Days
00
Hours
00
Minutes
00
Seconds