30. ULUSAL
DERMATOLOJİ KONGRESİ

19 - 23 Ekİm 2022, Lİmak Otel, Kıbrıs

BİLİMSEL PROGRAM

 


SALON A
14:00-19:00 TIRNAK HASTALIKLARI KURSU
Moderatörler: Fatih Göktay, Aslı Bilgiç
14:00-14:50 Oturum Başkanları: Fatih Göktay, Sezgi Sarıkaya Solak
Normal Tırnak
Özlem Özbağçıvan
Tırnak Hastalıkları Terminolojisi
Zeynep Altan Ferhatoğlu
Tırnak Ünitesi Fotoğraflama ve Dermoskopik Görüntüleme
Ozan Erdem
14:50-15:00 ÇAY/KAHVE ARASI
15:00-15:50 Oturum Başkanları: Pelin Koçyiğit, Özlem Özbağcıvan
Liken Planusta Tırnak Tutulumu
Güldehan Atış
Psoriasiste Tırnak Tutulumu
Sezgi Sarıkaya Solak
Onikomikoz
Aslı Bilgiç
15:50-16:00 ÇAY/KAHVE ARASI
16:00-16:55 Oturum Başkanları: Tuğrul Dereli, Ayşe Akman Karakaş
Tırnak Cerrahisinde Preoperatif Değerlendirme ve Anestezi Teknikleri
Güneş Gür Aksoy
Tırnak Hastalıklarında Biyopsi Teknikleri ve Postoperatif Bakım
Pelin Koçyiğit
Tırnak Batması Tedavisi
Ozan Erdem
16:55-17:10 ÇAY/KAHVE ARASI
17:10- 18:00 Oturum Başkanları: Güneş Gür Aksoy, Zeynep Altan Ferhatoğlu
Tırnak Ünitesi Benign Tümörleri
Fatih Göktay
18:00-18:10 ARA
18:10-19:00 Oturum Başkanları: Fatih Göktay, Aslı Bilgiç
Tırnak Ünitesi Malign Tümörleri - ONLINE
(Malign Tumors of the Nail Unit)
Bertrand Richert
SALON B
14:00-19:00 GELİN BİRLİKTE MAKALE YAZALIM
(EĞİTİM+ATÖLYE)
14:00-15:00 Bölüm 1: Dermatolojik Araştırmaya Giriş
14:00-14:30 Araştırma Desenleri
Erkan Alpsoy
14:30-15:00 Araştırma Etiği
Tülin Ergun
15:00-15:15 ÇAY/KAHVE ARASI
15:15-18:00 Bölüm 2: Makale Yazma Atölyesi
  Deniz Seçkin, Ekin Şavk, Tülin Ergun, Erkan Alpsoy, Murat Durdu, Osman Köse, Andaç Salman, Serkan Yazıcı, Semahat Alp Erdal, Seçil Vural
18:00-18:15 ARA
18:15-18:45 Bölüm 3: Makalemi Nasıl Yayınlarım?
  Makalemi nasıl yayınlarım?
Deniz Seçkin


SALON A
OTURUM ADI ATOPİK DERMATİT
08:30 - 09:30 Oturum Başkanları: Mukadder Koçak, İdil Ünal
Atopik Dermatitte Klinik Yelpaze ve Komplikasyonlar
Mukadder Koçak
Atopik Deri Bakımı
İdil Ünal
Güncel Tedavi Yaklaşımları
Emel Bülbül Başkan
09:30-10:30 KONFERANS
Oturum Başkanı: Tülin Güleç
Treatment of Alopecias: Update and Future Prospects
Lidia Rudnicka - ONLINE 
10:30-10:45 ÇAY/KAHVE ARASI
OTURUM ADI ÜRTİKER ANJİOÖDEM
10:45-11:45 Oturum Başkanları: Ertan Yılmaz, Oktay Taşkapan
Ürtikerde Klinik Spektrum
Oktay Taşkapan
Ürtiker/ Anjioödem Tedavisi ve Yönetimi
Ragıp Ertaş
Özel Popülasyonlarda Ürtiker Tedavisi
Emek Kocatürk
  Uydu Sempozyumu (SANDOZ)
11:45-12:30
MEVZU DERİN
Moderatör: Emel Bülbül Başkan
Olgularla Centella Asiatica
Konuşmacı : Aslı Hapa
12:30-13:30 ÖĞLE YEMEĞİ
  Uydu Sempozyumu (ABBVIE)
13:30-14:15
SKYRIZI ile Sürdürülebilir Etkililik ve İyileşen Yaşamlar
Moderatörler: Serhat İnalöz, İlknur Altunay
Konuşmacılar: Didem Didar Balcı, Meltem Türkmen, Filiz Topaloğlu
14:20-15:05 KONFERANS
Oturum Başkanı: Tülin Ergun 
The Clinical Spectrum of COVID-19-Associated Cutaneous Manifestations
Angelo Marzano - ONLINE
15:05-15:20 ÇAY/KAHVE ARASI
OTURUM ADI İLAÇ REAKSİYONLARI
15:20-16:30 Oturum Başkanları: Ali Tahsin Güneş, Başak Yalçın
Akut Deri Yetmezliği ve Ayırıcı Tanısı
Başak Yalçın
Akut Deri Yetmezliği Yönetimi
Seçil Vural
İlaç Nedenli Dermatozlar
Serkan Yazıcı
Ülkemizdeki Covid-19 Aşılarının Dermatolojik Yan Etkileri
Arzu Ataseven
16:30-16:45 ÇAY/KAHVE ARASI
OTURUM ADI TANINIZ NEDİR? 
16:45-17:30 Oturum Başkanı: Sedef Şahin
Melanositik Dışı Selim Deri Tümörleri
Can Baykal
17:30-18:00 Açılış Konuşmaları
SALON B
OTURUM ADI AKNE VE ROZASE
08:30 - 09:30 Oturum Başkanları: İnci Mevlitoğlu, Ayşe Serap Karadağ 
Aknede Klinik Yelpaze ve Tedavi Yaklaşımları
Hilal Kaya Erdoğan
Geç Başlangıçlı Akne ve Yönetimi
Bengü Cemil
Rozase; Ne Zaman Topikal Ne Zaman Sistemik Tedavi?
Ayşe Serap Karadağ
10:30-10:45 ÇAY/KAHVE ARASI
OTURUM ADI HİDRADENİTİS SÜPÜRATİVA
10:45-11:45 Oturum Başkanları: Erkan Alpsoy, Murat Borlu
HS Klinik ve Skorlama (Türkiye Verileri Bize Ne Anlatıyor?)
Bilge Fettahlıoğlu Karaman
HS’ye Eşlik Eden Hastalıklar ve Yönetimi
Müzeyyen Gönül
Güncel Tedavi Yaklaşımları
Murat Borlu
  Uydu Sempozyumu (İLKO)
11:45-12:30 Akne Tedavisinde Yeni Ne Var?
Moderatör: Nilsel İlter
Konuşmacı: Aslı Tatlıparmak
12:30-13:30 ÖĞLE YEMEĞİ
  Uydu Sempozyumu (KURTSAN)
13:30-14:15
Topikal Tedavilerde Hasta Yönetimi. Kime? Ne Zaman? Nereye kadar?
Konuşmacı: Hatice Erdi Şanlı
15:05-15:20 ÇAY/KAHVE ARASI
OTURUM ADI BEHÇET HASTALIĞI
15:20-16:30 Oturum Başkanları: Aysel Gürler, Ayşe Boyvat
Behçet Hastalığının Epidemiyolojisi
Ümit Tursen
Mukokutanöz Belirtiler ve Tedavisi
Mehmet Melikoğlu
Özel Hasta Gruplarının Yönetimi
Göknur Kalkan
Seçilmiş Olgularda Olağandışı Klinik Seyir
Ayşe Boyvat
16:30-16:45 ÇAY/KAHVE ARASI
OTURUM ADI UZMANINA DANIŞ
16:45-17:30 Her Yönüyle Akne Tedavisi
Nilsel İlter, Ayten Ferahbaş Kesikoğlu
SALON C
OTURUM ADI FOTOTERAPİ
08:30 - 09:30 Oturum Başkanları: Ayşen Karaduman, Yaşar Gül Denli
Biyolojikler Çağında Fototerapi
İlgen Ertam Sağduyu
Fototerapinin Az Kullanılan Endikasyonları
Münevver Güven 
Gün Işığı Fototerapisi: Kime, Ne Zaman, Nasıl?
Dilek Seçkin
10:30-10:45 ÇAY/KAHVE ARASI
10:45-11:45 PEDİATRİK DERMATOLOJİ KURSU
Oturum Başkanları: Serap Utaş, Osman Köse
Yenidoğan Derisinin Özellikleri, Deri Bakımı ve Topikal Tedavi
A. Deniz Yücelten
Yenidoğanın Geçici Döküntüleri
Ayşe Anıl Karabulut
Yenidoğanlarda Görülen Doğum Lekeleri
Aysun Şikar Aktürk
Yenidoğan Döneminde Görülen Konjenital Enfeksiyonların Deri Bulguları
Zeynep Topkarcı
  Uydu Sempozyumu (JEOMED)
11:45-12:30
Yüzümüzdeki Davetsiz Misafirler: Demodeksler
Moderatör: Ayşe Serap Karadağ
Demodeksleri Nasıl Tanıyalım
Aslan Yürekli 
Demodeksleri Nasıl Tedavi Edelim?
Soru -Cevap
Ayşe Serap Karadağ
12:30-13:30 ÖĞLE YEMEĞİ
  Uydu Sempozyumu (SANTAFARMA)
13:30-14:15
Yüzeyel Mantar Enfeksiyonlarında Güncel Tedavi Yaklaşımları
Moderatör: Perihan Öztürk
Konuşmacı: Kenan Aydoğan
15:05-15:20 ÇAY/KAHVE ARASI
15:20-16:30 PEDİATRİK DERMATOLOJİ KURSU
Oturum Başkanları: Sevgi Bahadır, Neslihan Şendur
Fungal Enfeksiyonlar –Tedavi
Osman Köse
Pedikülozis, Skabiyez-Tedavi
Sema Aytekin
Sık Görülen Viral Enfeksiyonlar-Tedavi
A. Deniz Akkaya
16:30-16:45 ÇAY/KAHVE ARASI
16:45-17:30 PEDİATRİK DERMATOLOJİ KURSU
Oturum Başkanları: Rebiay Kıran, Hayriye Sarıcaoğlu
Konjenital Melanositik Nevuslara Yaklaşım
Sibel Ersoy Evans
Morfeali Hastaya Yaklaşım
Serap Utaş
Çocukluk Çağında Görülen İlaç Erüpsiyonlarına Yaklaşım
Andaç Salman
İktiyozlu Hastaya Yaklaşım
Demet Kartal
SALON D
08:30-17:30 SERBEST BİLDİRİ
08:30-09:30 Oturum Başkanları: Nilgün Solak, Sezgi Sarıkaya Solak
SS-001, SS-002, SS-003, SS-004, SS-005, SS-006
10:30-10:45 ÇAY/KAHVE ARASI
10:45-11:45 Oturum Başkanları: Arzu Kılıç, Algün Polat Ekinci
SS-007, SS-008, SS-009, SS-010, SS-011, SS-012
12:30-13:30 ÖĞLE YEMEĞİ
15:20-16:30 Oturum Başkanları: Mehmet Salih Gürel , Levent Çınar
SS-013, SS-014, SS-015, SS-016, SS-017, SS-018, SS-019, SS--020


SALON A
OTURUM ADI EADV ve TÜRKİYE
08:30-09:30 Oturum Başkanları: Can Baykal, Erkan Alpsoy
EADV ile Türk Dermatolojisi Arasındaki İlişkiye Tarihsel Bakış
Can Baykal
EADV’nin Dermatologlara Sunduğu Eğitim ve Araştırma Olanakları
Erkan Alpsoy
Genç Dermatologlar Açısından EADV’ye Bakış
Seçil Vural, Aslı Bilgiç, Ceyda Çaytemel
09:30-09:45 ÇAY/KAHVE ARASI
09:45-10:30 KONFERANS 
Oturum Başkanı: Erkan Alpsoy
New Developments in Dermatology
Martin Röcken
10:30-10:45 ÇAY/KAHVE ARASI
OTURUM ADI OTOİMMÜN BÜLLÜ HASTALIKLAR
10:45-11:45 Oturum Başkanları: Rıfkiye Küçükoğlu, Mehmet Salih Gürel
Tanı: Klinikten Laboratuvara
Rıfkiye Küçükoğlu
Büllöz Pemfigoid Dışı Pemfigoidlerde Güncel Tedavi
Savaş Yaylı
IgA Aracılıklı Hastalıklarda Tanı Tedavi Yaklaşımları
Mehmet Salih Gürel
  Uydu Sempozyumu(BIODERMA)
11:45-12:30 Hafif ve Orta Dereceli Akne Tedavisi ve Dermokozmetiklerle Kombinasyonlar
Konuşmacı: Nilsel İlter
Sebium Kerato + Ürün sunumu
Konuşmacı: Nurhan Gani
12:30-13:30 ÖĞLE YEMEĞİ
  Uydu Sempozyumu (NOVARTİS)
13:30-14:15 Moderatör: Sedef Şahin
Erken Evre Melanoma Multidisipliner Bakış
Konuşmacılar: Sedef Şahin, Tonguç İşken, Burçak Karaca Yayla
14:15-14:30 ÇAY/KAHVE ARASI
OTURUM ADI DERMATOONKOLOJİ
14:30-15:40 Oturum Başkanları: Nahide Onsun, Seher Bostancı
Aktinik Keratozda Güncel Tedavi Yaklaşımları
Seher Bostancı
Melanom Dışı Deri Kanserlerinde Güncel Tedavi Yaklaşımı
Pelin Koçyiğit
Melanom: Özel Durumlar Özel Yaklaşımlar Gerektirir
Emel Durmaz
İmmünsuprese Hastalarda Prekanseröz ve Malign Lezyonların Tedavisi ve Yönetimi
Deniz Seçkin
15:45 TDD GENEL KURUL
SALON B
OTURUM ADI GÜNCEL PSİKODERMATOLOJİ
08:30-09:30 Oturum Başkanları: Gönül Ergenekon, İlknur Kıvanç Altunay
Kronik Dermatozlarda Yaklaşımlar
Aylin Ermertcan
Dürtü Bozukluğu ile İlişkili Dermatozlar
İlknur Kıvanç Altunay
Kozmetik Dermatolojide Yaklaşımlar
Gönül Ergenekon
09:30-10:45 ÇAY/KAHVE ARASI
OTURUM ADI ÜLSERLER
10:45-11:45 Oturum Başkanları: Ertan Yılmaz, İlkin Zindancı
Bacak Ülserlerinde Tanı/Ayırıcı Tanı
İlkin Zindancı
Kronik Ülser Yönetimi ve Pratik İpuçları
Levent Çınar
Piyoderma Gangrenozumda Güncel Tedavi
Sema Aytekin
  Uydu Sempozyumu (JANSSEN)
11:45-12:30 Moderatör: Prof. Serap Öztürkcan
Tremfya ile Ciltte Hafıza Hücrelerinde Azalma ve Sürdürülebilir Tam Temizlenme
Konuşmacılar: Bahar Sevimli Dikicier, Özlem Su Küçük, Sinan Doğan
12:30-13:30 ÖĞLE YEMEĞİ
OTURUM ADI DERMATOLOJİDE GÜNCEL
14:30-15:40 Oturum Başkanları: Vahide Baysal Akkaya, Ahmet Metin
Yapay Zeka ve Dermatolojiye Yansımaları
Gülsüm Gençoğlan
Yeni Görüntüleme Yöntemleri
Aslan Yürekli
Yeni Topikal Tedaviler
İbrahim Halil Yavuz
Dermatolojik Ağrıların Yönetimi
Bilge Karslı
15:45 TDD GENEL KURUL
SALON C
  DERMATOSKOPİ KURSU
OTURUM ADI MELANOSİTİK LEZYONLAR
08:30-09:30 Oturum Başkanları: Fezal Özdemir, Tülin Güleç
Melanoma
Fezal Özdemir
Nevuslar
Sedef Şahin
09:30-10:45 ÇAY/KAHVE ARASI
OTURUM ADI BÖLGESEL DERMATOSKOPİ
10:45-11:45 Oturum Başkanları: Sedef Şahin, M. Turhan Şahin
Yüz
Bengü Nisa Akay
Akral
Şirin Yaşar
Tırnak
Ercan Arca
Mukoskopi
Gamze Erfan
12:30-13:30 ÖĞLE YEMEĞİ
  Uydu Sempozyumu (NOBEL)
13:30-14:15 Vakalarla Erken & İleri Evre MF Tedavisi
Konuşmacılar: Hatice Erdi Şanlı, Esra Adışen
14:15-14:30 ÇAY/KAHVE ARASI
OTURUM ADI RENKLİ LEZYONLAR VE ÇEŞİTLİ DERMATOZLARDA DERMATOSKOPİ
14:30-15:40 Oturum Başkanları: Bengü Nisa Akay, İkbal Aydıngöz
Mavi
Özlem Özbağçıvan
Pembe
İkbal Aydıngöz
Inflamoskopi-Entomoskopi
M. Turhan Şahin
15:45 TDD GENEL KURUL
SALON D
  SERBEST BİLDİRİ
08:30-09:30 Oturum Başkanları: Melih Akyol, İjlal Erturan
SS-021, SS-022, SS-023, SS-024, SS-025, SS-026, SS-027
09:30-09:45 ÇAY/KAHVE ARASI
10:45-11:45 Oturum Başkanları: Şebnem Özkan, Serkan Yazıcı
SS-028, SS-029, SS-030, SS-031, SS-032, SS-033
12:30-13:30 ÖĞLE YEMEĞİ
14:15-15:45 ÇALIŞMA GRUPLARI TOPLANTISI
  Oturum Başkanları: Erkan Alpsoy, Gonca Elçin
14:15-14:30 Akne ve Rozase Çalışma Grubu
  Aslan Kayıran M, et al. Social media use in patients with acne vulgaris: What do patients expect from social media? J Cosmetic Dermatol 2021; 20 (8): 2556-2564.
Melek Aslan Kayıran, Ayşe Serap Karadağ
14:30-14:45 Büllü Hastalıklar Çalışma Grubu
  Bozca BC, et al. A multicentre prospective analysis of the incidence of pemphigoid diseases in Turkey. Australas J Dermatol. 2021;62(4):496-503.
Burçin Cansu Bozca, Mehmet Salih Gürel
14:45-15:00 Dermatoallerji Çalışma Grubu
  Koca R, et al. Patch Test Results to European Baseline Series in Turkey: A Prospective and Multicenter Study. Dermatitis. 2021;32(6):397-405.
Emek Kocatürk Göncü
15:00-15:15 Estetik ve Kozmetik Dermatoloji Çalışma Grubu
  Beksaç B, et al. The Perspective of dermatology residents on cosmetology training: A survey. J Cosmet Dermatol. 2020 ;19(12):3338-3343.
Burcu Beksaç, Ayşenur Botsalı
15:15-15:30 Psikodermatoloji Çalışma Grubu
  Altunay IK, et al. Tattoos in dermatology: demographics, motivations, tattooing practices. British Journal Dermatology, 2021; 185:3.
İlayda Esna Güngör, İlknur Kıvanç Altunay
15:30-15:45 Psoriazis Çalışma Grubu
  Kara Polat A, et al. Sociodemographic, clinical, laboratory, treatment and prognostic characteristics of 156 generalized pustular psoriasis patients in Turkey: a multicentre case series.J Eur Acad Dermatol Venereol. 2022;36(8):1256-1265.
Arzu Kılıç
15:45 TDD GENEL KURUL


SALON A
OTURUM ADI PSORİASİS
08:30-09:40 Oturum Başkanları: Nilgün Atakan, Arzu Kılıç 
Eritrodermik Psoriasis: Ayırıcı Tanı ve Tedavi
Algün Polat Ekinci
Jeneralize Püstüler Psoriasis: Tanı ve Tedavide Güncel Yaklaşımlar
Asude Kara Polat
Özel Durumların (Çocukluk, Yaşlılık, Gebelik, Emzirme) Yönetimi
Arzu Kılıç
Sınırlı Ama Sorunlu Tutulumlar
Ayça Cordan Yazıcı
09:40-10:00 ÇAY/KAHVE ARASI
OTURUM ADI PRURİTUS: GÜNCEL TANI VE TEDAVİ YAKLAŞIMLARI
10:00-11:10 Oturum Başkanları: Günseli Öztürk, Ekin Şavk
Jeneralize Kaşıntılı Dermatozlar
Ekin Şavk
Prurigo Nodülaris
Habibullah Aktaş
Anogenital Kaşıntılar
Semahat Alp Erdal
Gebelik Kaşıntıları
Mualla Polat
12:30-13:30 ÖĞLE YEMEĞİ
13:30-14:15 Uydu Sempozyumu-TE-HA
  Cilt Hiperpigmentasyonunda Güncelleme: Patogenez ve Tedavisi (Update on Skin Hyperpigmentation: Pathogenesis and Therapy)
Farid Stéphan
Hiperpigmentasyon Tedavisinde Yeni Yaklaşımlar (New Approaches in the Treatment of Hyperpigmentation)
Karolina Reifova
OTURUM ADI SİSTEMİK HASTALIKLAR VE DERİ
14:15-15:15 Oturum Başkanları: Gonca Elçin, Cenk Akçalı
Paraneoplastik Hastalıklar veya İç Organ Kanserleri İle İlişkili Kalıtsal Sendromlar
Deniz Aksu Arıca
Organ Transplantlarında Dermatolojik Yönetim
Deren Özcan
Endokrinopatiler ve Deri
Nursel Dilek
15:15-15:30 ÇAY/KAHVE ARASI
OTURUM ADI VASKÜLİTLER ve BAĞ DOKU HASTALIKLARI 
15:30-16:30 Oturum Başkanları: Ertuğrul H. Aydemir, Melih Akyol
Vaskülite Dermatolojik Yaklaşım
Müge Güler Özden
Bağ Doku Hastalıklarında Klinik Yelpaze (Lupus ve Dermatomyozit)
Melih Akyol
Morfea ve Sistemik Skleroz ve Hasta Yönetimi
Özlem Su Küçük
16:30-16:45 ÇAY/KAHVE ARASI
16:45-17:30 Uzmanına Danış
Her Yönüyle Mikozis Fungoides
Hatice Erdi Şanlı, Dilek Bayramgürler 
SALON B
OTURUM ADI SIK VE SORUNLU
08:30-09:40  Oturum başkanları: Oya Oğuz, Yelda Kapıcıoğlu
Seboreik dermatit
Meltem Türkmen
Demodikozis
Yelda Kapıcıoğlu
Rekürren Aftöz stomatit
Perihan Öztürk
Oral Liken Planus
Can Ceylan
09:40-10:00 ÇAY/KAHVE ARASI
OTURUM ADI GENİTAL HASTALIKLAR
10:00-11:10 Oturum Başkanları: Güzin Özarmağan, Nuran Allı
Genital Ülserlere Tanısal Yaklaşım; Klinikten Laboratuvara
Ayşe Kavak
Genital Akıntılarda Tanı ve Tedavi Yaklaşımları
Berna Şanlı
Genital Bölgenin Eritemli Skuamlı Hastalıklarına Tanı Tedavi Yaklaşımları
İjlal Erturan
Genital Prekanserözler
Işıl İnanır
11:10-11:30 ÇAY/KAHVE ARASI
  Uydu Sempozyumu (LILLY)
11:45-12:30 Moderatör: Emel Bülbül Başkan, Serhat İnalöz
Gerçek Yaşam Deneyimleri Işığında Copellor ile Psoriasiste Tam İyileşme ve Sürdürülebilir Etkililik
Konuşmacı: Aslı Hapa, Algün Polat Ekinci
12:30-13:30 ÖĞLE YEMEĞİ
  Uydu Sempozyumu (BAILLEUL)
13:30-14:15 Moderatör: İdil Ünal
Androgenetik Alopesi: Finasterid ve Ötesi
Konuşmacı: Tuğrul Dereli
OTURUM ADI PİGMENTASYON BOZUKLUKLARI
14:15-15:15 Oturum Başkanları: Şahin Yazar, Emel Fetil
Beyaz Lezyonlara Tanısal Yaklaşım
Birgül Özkesici Kurt
Vitiligolu Hasta Yönetimi
Ayşe Akman Karakaş
Melasmada Tedavi
Emel Fetil 
15:15-15:30 ÇAY/KAHVE ARASI
OTURUM ADI MUKOZAL HASTALIKLAR
15:30-16:30 Oturum Başkanları: Can Ceylan, Şeniz Duygulu
Oral ve Genital Mukoza Morfolojisi ve Varyasyonları
Mehmet Kamil Mülayim
Oral Renkli Lezyonların Klinik Ayırıcı Tanısı
F. Pelin Özgen
Oral Dermatozlarda Ağız ve Diş Sağlığı
Özlem Daltaban
Deriyle İlişkili Konjonktival Hastalıklara Tanı ve Tedavi Yaklaşımları
Hatice Deniz İlhan
16:30-16:45 ÇAY/KAHVE ARASI
16:45-17:30 Uzmanına Danış
Pemfigus ve Büllöz Pemfigoid’de Hasta Yönetimi
Şebnem Aktan, Soner Uzun
SALON C
OTURUM ADI SAÇ HASTALIKLARI KURSU 
08:30-09:40 Oturum Başkanları: Tülin Güleç, Özlem Dicle
Alopesilere Giriş
Tülin Güleç
Androgenetik Alopeside Ayırıcı Tanı ve Güncel Tedavi
Güneş Gür Aksoy
Alopesi Areata’da Tedavi
Nilgün Şentürk
09:40-10:00 ÇAY/KAHVE ARASI
OTURUM ADI SAÇ HASTALIKLARI KURSU 
10:00-11:10 Oturum Başkanları: Tülin Güleç, Özlem Dicle
Telogen Effluvium ve Covid 19 Enfeksiyonu
Arzu Karataş
Skatrisyel Alopesilerde Klinik ve Tedavi
Aslı Bilgiç
Alopesilerde Tanı
Deren Özcan
11:10-11:30 ÇAY/KAHVE ARASI
  Uydu Sempozyumu (ABDİİBRAHİM)
11:45-12:30
Hydro Jel ile Yeni Bir Dönem! (Fitohydro Jel)
Konuşmacı: Emel Güngör, Fatma Pelin Özgen
12:30-13:30 ÖĞLE YEMEĞİ
  Uydu Sempozyumu (TOBIO)
13:30-14:15 Erken Evre KTHL Tedavisinde Etkili ve Güvenli Seçenek Bexaten
Konuşmacılar: Nahide Onsun, Serkan Yazıcı
OTURUM ADI SAÇ HASTALIKLARI KURSU 
14:15-15:15 Oturum Başkanları: Tülin Güleç, Özlem Dicle
Alopesilerin Tanısında Trikoskopi
Özlem Dicle,  Tülin Güleç
15:15-15:30 ÇAY/KAHVE ARASI
OTURUM ADI DAİMA GENÇ!
15:30-16:30 Oturum Başkanları: Zafer Kurumlu, Yasemin Oram
Yaşlanma Karşıtı Tıbbi Yaklaşımlar
Nazan Yılmaz
Yaşlanma Karşıtı Girişimsel Uygulamalar
(Mikroiğneleme, Radyofrekans, Focus Us, Kimyasal Peelingler)
Gonca Gökdemir
Yaşlanma Karşıtı Girişimsel Uygulamalar
(Kök Hücre Tedavileri, Fraksiyone Lazer Tedavileri, CO2 Lazer)
Yasemin Oram
16:30-16:45 ÇAY/KAHVE ARASI
16:45-17:30 Uzmanına Danış
Psoriasis Hastasının Yönetimi
Tülin Ergun, Esra Adışen 
SALON D
OTURUM ADI DERMATOPATOLOJİ KURSU
08:30-09:40 Oturum Başkanları: M. Alpaslan Acar, Murat Durdu, Cumhur İbrahim Başsorgun 
Dermatolojide Sitolojik Örneklerin Alınması ve Değerlendirilmesi
Murat Durdu
Dermatopatolojik Terimlerin Tanımlanması
Cem Leblebici 
Spongiotik ve Psoriasiform Dermatitler
Arbil Açıkalın
Vezikülobüllöz Hastalıklar
Soner Uzun
09:40-10:00 ÇAY/KAHVE ARASI
OTURUM ADI DERMATOPATOLOJİ KURSU
10:00-11:10 Oturum Başkanları: M. Alpaslan Acar, Murat Durdu, Cumhur İbrahim Başsorgun
Likenoid ve İnterfaz Dermatitler
Handan Bilen
Granülomatöz Dermatitler
Mustafa Atasoy
Vaskülit ve Vaskülopatiler
Nilsel İlter
Sık Görülen Kutanöz T Hücreli Lenfomalar
Aylin Okçu Heper
11:10-11:30 ÇAY/KAHVE ARASI
12:30-13:30 ÖĞLE YEMEĞİ
OTURUM ADI DERMATOPATOLOJİ KURSU
14:15-15:15 Oturum Başkanları: M. Alpaslan Acar, Murat Durdu, Cumhur İbrahim Başsorgun
Derinin Epidermal Tümörleri
Banu Yaman
Yeni Tanımlanan Histopatolojik Antiteler
Ömer Faruk Elmas 
Olgularla Klinikopatolojik Yaklaşım 1
M. Alpaslan Acar
Olgularla Klinikopatolojik Yaklaşım 2
Cumhur İbrahim Başsorgun
15:15-15:30 ÇAY/KAHVE ARASI
  SERBEST BİLDİRİ
15:30-16:30 Oturum Başkanları: Ertan Yılmaz, Aslı Bilgiç
SS-034, SS-035, SS-036, SS-037, SS-038, SS-039, SS-040
16:30-16:45 ÇAY/KAHVE ARASI
16:45-17:30 Akılcı İlaç Kullanımı
Aslı Bilgiç


SALON A
OTURUM ADI ENFEKSİYONLAR / ENFESTASYONLAR 
08:30-09:45 Oturum Başkanları: Soner Uzun, Mehmet Harman
Uyuz; Tedavide Yaşanan Zorluklar  
Mehmet Karakaş
Kutanöz Leishmaniazis; Rehberler Işığında Tanı ve Tedavisi
Mehmet Harman
Dermatolojik Tedavilerde Profilaktif İmmünizasyon
Sevtap Velipaşaoğlu
Yaşamı Tehdit Eden Deri Enfeksiyonlarına Güncel Yaklaşımlar
Turna İlknur
OTURUM ADI GİRİŞİMSEL DERMATOLOJİ
09:45-10:45 Oturum Başkanları: Gonca Elçin, Ali Karakuzu
Kriyoterapi / Elektrokoterizasyon Cerrahisinde İpuçları
Ali Haydar Parlak
Eksizyonel Cerrahide İpuçları
Tamer İrfan Kaya
Özel Deri Alanlarında Cerrahi İpuçları
Gonca Elçin
10:45-11:00 ÇAY/KAHVE ARASI
OTURUM ADI TELEDERMATOLOJİ
11:00-12:00 Oturum Başkanları: Sedat Özçelik, Emel Erdal Çalıkoğlu
Teledermatolojinin Dünü Bugünü
Murat Durdu
Dermatoloji Eğitiminde Teledermatoloji
Rebiay Kıran
Teledermatolojide Hukuksal Sorunlar
Ziynet Özçelik
12:00-12:15 ARA
12:15-12:45 KAPANIŞ
SALON B
OTURUM ADI VENEROLOJİK HASTALIKLARDA GÜNCEL YAKLAŞIMLARDA NE VAR?
  Oturum Başkanları: Bilal Doğan, Ahmet Yaşar Turanlı
08:30-09:45 Genital Herpes
Şebnem Aktan
Genital Siğiller
Bilal Doğan
Sifiliz
Emel Güngör
AIDS/HIV
Kenan Aydoğan
OTURUM ADI EKZEMALAR
09:45-10:45 Oturum Başkanları: Afet Akdağ Köse, Meltem Önder
Kronik El Ekzemalarının Tanı, Tedavi ve Yönetimi
Esen Özkaya
Mesleksel Ekzemalarda Tanı ve Raporlama
Meltem Önder
Allerji Testleri: Kime? Hangisi? Ne Zaman?
Zafer Türkoğlu
SALON C - KURS
OTURUM ADI KOZMETOLOJİ KURSU
08:25-09:00 Oturum Başkanı: Ayşe Akman Karakaş
Mezoterapi
Başak Kandi
09:00-09:35 Oturum Başkanı: Ayşe Akman Karakaş
Botulinum Toksin Uygulamaları
Pelin Kartal
09:35-09:45 ÇAY/KAHVE ARASI
09:45-10:20 Oturum Başkanı: Hakan Erbil
Dolgu Uygulamaları
Nezih Karaca
10:20-10:55 Oturum Başkanı: Ayşenur Botsalı
İp Askı Uygulamaları
Recep Dursun
10:55-11:05 ÇAY/KAHVE ARASI
11:05-11:40 Oturum Başkanı: Hakan Erbil
SVF, PRF
Ercan Çalışkan
11:40-12:15 Oturum Başkanı: Ayşenur Botsalı
Saç Ekimi
Şule Güngör

Kongreye Kalan Süre

00
Gün
00
Saat
00
Dakİka
00
Sanİye